Privacybeleid

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van: Game-changers gevestigd aan de Eikenwal 205, 5403 KG in Uden. KvK-inschrijfnummer: 87475332 met BTW nummer NL004422313B05. Voor vragen of contact kun je mailen met info@game-changers.com.

Waar we in dit privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf. Zoals bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dat doe je geheel vrijwillig.

Doel verwerken en opslaan persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om jou te informeren en contacteren voor hetgeen waarvoor je het betreffende contactformulier hebt ingevuld. De samenstelling van de gevraagde persoonsgegevens is per formulier zo aangepast, dat we jou geen informatie vragen en/of opslaan die niet relevant is voor hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens achterlaat. Het achterlaten van jouw persoonsgegevens is per definitie volledig vrijwillig. We onderscheiden 4 typen persoonsgegevens die we op deze website verwerken:

  1. Informatieaanvraag: veruit de meeste formulieren op de website hebben als doel jou te informeren over onze marketingprogramma’s of een specifieke vraag die je zelf hebt gesteld. Per formulier staat beschreven waar je informatie over zult ontvangen. De gevraagde gegevens beperken zich tot je eventuele vraag, bedrijfsnaam, naam, e-mail en telefoonnummer om jou te kunnen bereiken voor de gevraagde informatie.

  2. Downloadbare kennisbronnen: Wil je een van onze downloads gebruiken? Dan hebben we informatie nodig zoals naam, e-mail en telefoonnummer. We vragen je om, geheel vrijwillig, antwoord te geven op een aantal vragen met betrekking tot jouw huidge situatie m.b.t. marketing en verkoop, je groeisituatie en -doelen, en jouw ervaring en beleving daarbij. Jouw contactgegevens in combinatie met deze antwoorden worden uitsluitend gebruikt om jou vervolgens te informeren en adviseren over de best passende marketing aanpak.

  3. Nieuwsbrief: het kan zijn dat je jezelf aanmeldt voor de nieuwsbrief. Dit gebeurt altijd middels een verplichte dubbele opt-in. Na het aanmelden ontvang je periodiek de nieuwsbrief per e-mail om jou van de dienstverlening en algemene informatie rondom Game-changers te voorzien.

  4. Kennisplatform: voor vaste klanten is er het exclusieve kennisplatform. Een deel van dat platform wordt ook opengesteld voor derden. De persoonsgegevens die je daarbij invult dienen om jou persoonlijk en met een zelfgekozen wachtwoord toegang te verstrekken tot dat platform.

Na ontvangst van de gegevens zullen wij vervolgens per e-mail, sms en/of telefoon contact met je opnemen om je te voorzien van de gevraagde informatie.

Duur van opslag persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Voor alle reguliere contactformulieren (doel 1, en 2 zoals bovenstaand beschreven) geldt dat gegevens 12 maanden na verstrekking gewist worden na verstrekking. We zijn er dan zeker van dat er voldoende gelegenheid is geweest om jou te informeren over hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens voor hebt achtergelaten. Bij een nieuwsbrief of kennisplatform aanmelding bewaren we jouw gegevens zolang jij ingeschreven bent, je kunt je ten alle tijden zelf actief afmelden via een link in de nieuwsbrief. Ook als jouw gegevens tussentijds verwijderd zijn uit de informatie- en/of nieuwsbriefdatabase.

Beveiliging

Jouw persoonsgegevens zijn veilig. De toevertrouwde gegevens worden met beveiligd met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, beveiligde verbindingen en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Om de door jou aangevraagde informatie toegankelijk te maken, werkt Game-changers samen met derde partijen. Denk hierbij aan een website beheerder, hostingpartij, nieuwsbriefsysteem en landingspaginasoftware. Met alle betrokken partijen is een zogenaamde Verwerkersovereenkomst afgesloten. Via deze overeenkomst is o.a. de veiligheid en het tijdig wissen van van jouw persoonsgegevens gewaarborgd.

Recht op inzage, rectificatie, intrekken of wissen van de persoonsgegevens

Graag wijzen we je op de mogelijkheid om op verzoek de door ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, in te trekken en/of te laten wissen uit onze database. Stuur hiervoor een e-mail naar info@game-changers.com.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Ben je het niet eens met het hierboven omschreven privacyverklaring of de manier waarop wij omspringen met jouw gegevens? Je hebt dan het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Dit privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast. We raden je aan het privacyverklaring regelmatig te raadplegen.